MKB Obligaties

De MKB Obligaties worden uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds IV B.V.).

Het totaal van de door middel van uitgifte van MKB Obligaties verkregen gelden en de storting van de aandeelhouders in het eigen vermogen van de uitgevende instelling bedraagt maximaal € 25.000.000 (investeringsgelden). De verhouding vreemd vermogen (MKB Obligaties) en eigen vermogen (MKB Aandelen) op het moment van aanvang van het Fonds, of – indien de uitgevende Iinstelling de periode van inschrijving heeft verlengd – op het moment dat de periode van inschrijving is gesloten, kan variëren binnen een vastgestelde bandbreedte tussen respectievelijk 70%/30% en 60%/40%. Ofwel het Fonds heeft bij aanvang een solvabiliteit van minimaal 30% en maximaal 40%, of een percentage daartussenin. De solvabiliteit is afhankelijk van het resultaat van de uitgiftes van MKB Aandelen en MKB Obligaties.

Rente en looptijd

De MKB Obligaties keren ieder kwartaal rente uit. Afhankelijk van uw inleg varieert de jaarlijkse verwachte rente van 5,3% tot 6%. U ontvangt rente op het moment van uw storting. Bovendien hebben de MKB Obligaties recht op een eenmalige bonusrente van 0%, 3% of 6%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.

De MKB Obligaties hebben een looptijd van vier tot negen jaar. De aflossing van de MKB Obligaties geschiedt uiterlijk na negen jaar, maar zijn naar keuze van de uitgevende instelling geheel of gedeeltelijk vervroegd aflosbaar vanaf vier jaar. Met de aankoop van een obligatie loopt u een debiteurenrisico.

Verhandelbaarheid

De MKB Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar. Captin (voormalig onderdeel van Van Lanschot Bankiers) faciliteert een online platform, waardoor handel in MKB Obligaties mogelijk wordt via haar MTF (Multilateral Trading Facility). Captin is het enige gereguleerde beursplatform in Nederland dat bestaat náást de gereglementeerde markt én dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Met deze notering beoogt de Uitgevende Instelling de verhandelbaarheid en liquiditeit van de MKB Obligaties te vergroten. Via het online handelsplatform, dat geëxploiteerd wordt door Captin, kan een MKB Obligatiehouder een order inleggen. Orders worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld elke eerste week van een kwartaal, na de rentevergoeding.

Indien een potentiële MKB Obligatiehouder is ingeschreven bij de uitgevende instelling en Captin haar geaccepteerd heeft als deelnemer aan de markt, kan de belegger zich registeren en inloggen op het online platform van Captin met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De transactiekosten voor aan- en verkoop bedragen 1% van de transactiewaarde, met een maximum van € 5.000,- per aan- of verkoop (ook bij onderhandse koop en verkoop buiten het platform om).

Datum uitgifte

De uitgifte van de MKB Obligaties start op 20 september 2022 en is beperkt tot €15.000.000. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van inschrijving. Wilt u inschrijven, dan raden wij u aan zo spoedig mogelijk te reageren. De eerste 50 inschrijvingen hebben 100% korting op de emissiekosten.

Disclaimer